Kan du genkende en glad hund?

Der er mange veje til Rom og der er flere måder at træne hunden på.
For mig er der eet altoverskyggende kriterie på min vej og det er, at min hund skal være glad når den lærer.
Dette skriv er inspireret af noget jeg overværede forleden:

En kvindelig ejer med sin hund, uden snor på, kom gående forbi mig.
Hunden veg ikke fra sin ejers side. Den satte sig ned hvergang ejeren stoppede op, og fulgte hende tæt når hun bevægede sig. De høstede anerkendende blikke fra andre forbipasserende - og flot så det også ud....

- medmindre man altså kan genkende en glad hund, når man ser den.
Det kan jeg - og det her, det var desværre slet ikke nogen glad hund...Jeg kommer tilbage til hunden, men jeg starter lige et andet sted:


Sat på spidsen, så er der to ting, der kan motivere til adfærd:


1. At undgå noget der er ubehageligt

2. At opnå noget rart


Ja det er sat på spidsen og meget unuanceret, når jeg beskriver det på denne måde. For selvfølgelig er der en hel masse ting der spiller ind, og påvirker enhver læringssituation.


MEN - alligevel - hvis vi skræller alle de ting fra og helt isoleret ser på hvad hunden kan motives af... så kommer vi altså ned til, at det er enten at undgå noget ubehageligt eller at opnå noget godt.


Lad os tage eksemplet at lære min hund at gå ved siden af mig:

1) Motivation ved at undgå ubehag

Jeg kan motivere den til at gå ved siden af mig, ved at lade den erfare sig, at den kan undgå ubehag ved at gå ved siden af mig.
Jeg kan rykke i et halsbånd, skælde ud eller hvad man ellers kan finde på hver gang den går for langt frem.
For at undgå det ubehag, kan min hund sænke farten og gå ved siden af mig.
Jeg lærer nu min hund at gå ved siden af mig, fordi den undgår det ubehag, der er forbundet med at gå for langt fremme.


2) Motivation ved at opnå noget rart
Jeg kan også motivere den til at gå ved siden af mig, ved at lade den erfare sig, at hvergang den vælger at gå ved siden af mig, så opnår den noget rart.
Jeg kan belønne min hund hvergang den følges med mig, fx ved at give den forskellige godbidder, jeg kan lege med den, jeg kan rose den og jeg kan lade den komme videre fremad.
For at opnå alt det rare, kan min hund justere sit tempo til mit, og derved få adgang til belønning.
Jeg lærer nu min hund at gå ved siden af mig, fordi den forbinder det at følges med mig, med at opnå det rare, som den gerne vil have.

Hvordan ser hunden ud, der arbejder for at undgå ubehag:


Hvis vi bliver i "gå pænt sammen med mig" situationen, så kan du kende hunden, der arbejder for at undgå ubehag og straf, på lang afstand;


- den går ofte let sammenkrøllet, og holder krop og hale lavt

- dens blik flakker ofte fra ejer og væk hele tiden. Den holder øje med ejeren og sørger samtidig for at konfliktdæmpe, ved at søge at undgå øjenkontakt

- Den bevæger sig ofte med korte, unaturlige skridt

- Den halser ofte

- Dens ører ligger bagude, øjnene er små og mundvigene lange​


Hvordan ser hunden ud, der arbejder for at opnå noget rart?
Den glade hund
?


- den går afslappet med almindelig viftende hale

- dens blik er rettet forventningsfuldt mod ejeren / rundt på omgivelserne

- Den bevæger sig fjedrende og afslappet

- Dens ører er rettet fremad, blikket klart og mundvigene afslappede og ikke tilbagetrukkede.


Og dén hund, som jeg så forleden.

Uha - jeg kan love dig for, den ikke var glad.

Den viste alle de ovennævnte tegn på ubehag og utryghed - den gik tæt, tæt, tæt på sin ejer for at undgå, at noget ubehageligt skulle ske.
Een gang så jeg den stikke hovedet lidt for langt frem mod et andet menneske og halen vifte en lillebitte smule forventningsfuldt.
Konsekvensen var en rømmen og et par dunk ovenpå dens hoved - så trak den sig øjeblikkeligt retur til sin plads ved venstre side.

Puha :-(


Udover det åbenlyse: det er ikke særlig hyggeligt at træne sin hund med ubehag, så er der flere andre fordele ved at træne hunden via belønninger:

Hvis man træner og opdrager sin hund med belønninger, får man en grad af følgende:

- En tryg hund
- En mindre stresset hund

- En gladere hund

- En venligere hund

- En klogere hund der kan tænke selv

- En tillidsfuld hund

- En dybere relation

- En tillidsfuld relation


Hvis man vælger at træne og opdrage sin hund vha straf (den arbejder for at undgå at blive straffet) så risikerer man en grad af følgende:

-En utryg hund

- En meget stresset hund

- En hund der er "pakket sammen"

- En deprimeret hund

- En frustreret hund

- En utilregnelig hund

- En udadreagerende hund

- En passiv hund

- En hund der bliveer mere syg pga stress

- En dårlig relation

- En relation baseret på utryghed


Så alle os der træner positivt og lærer vores hunde alle mulige sjove, praktiske, sjove og helt nødvendige ting via belønninger vi har altså en forpligtelse og det er:

SPRED DET GODE BUDSKAB! at man kan lære sin hund ALT via belønninger og positiv træning. Jo flere der deler deres viden og erfaringer, des flere hunde får lov at være GLADE HUNDE der arbejder fordi de har lyst og fordi de kan lide det.


TAK fordi du læste med <3